ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρήσιμα Links

Συμπιεστές και συμπυκνωτικές μονάδες Tecumseh: www.tecumseh-europe.fr 
Συμπιεστές και συμπυκνωτικές μονάδες Copeland: www.emersonclimate.eu
Εξατμιστές και συμπυκνωτές Friga-Bohn: www.lennoxemea.com
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Danfoss: www.danfoss.com
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Castel: www.castel.it
Συμπιεστές και συμπυκνωτικές μονάδες Bitzer: www.bitzer.de
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Alco: www.emersonclimate.eu
Εργαλεία ψυκτικά: www.refco.ch
Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου Eliwell: www.eliwell.it
Ανεμιστήρες EBM: www.ebmpapst.com
Χαλκοσωλήνες Χαλκόρ: www.halcor.gr
Μονώσεις Isopipe: www.isopipe.gr